Menu

Tule vabatahtlikuks

Üle – Euroopalise kadunud laste telefoni 116 000 raames on vaja Eestis moodustada vabatahtlike võrgustik eesotsas aktiivsete vabatahtlike võrgustiku juhtidega.

 2006.aasta lõpus kiitis EL liikmesriikide esindajatest koosnev sidekomitee heaks eelnõu, mis käsitleb kombinatsiooniga 116 algavate telefoninumbrite reserveerimist sotsiaalset väärtust omavate ühtlustatud teenuste jaoks Euroopas. Sama otsusega anti 116 000 kadunud laste abitelefoni käsutusse. Numbri haldajaks on Sotsiaalministeerium ja teenusepakkujaks MTÜ Eesti Abikeskused. Piiriülesed kadunud laste juhtumid on juba praegu ning muutuvad pidevalt Euroopa Liidu raamistikus üha tõsisemaks. Piirikontrolli likvideerimise tõttu Shengeni raamistikus ning sellega kaasneva liikumisvabaduse tõttu on mitmete ära jooksnud või röövitud laste juhtumid puudutama hakanud rohkem kui ühte geograafilist territooriumi.

Kadunud laste telefon 116 000 käivitus  Eestis 2011. aasta algusest. Kadunud laste telefonile on võimalik teada anda kadunud lastest nii Eestis kui ka mõnes teises Euroopa riigis. Kadunud laps võib olla nii eksinud väikelaps, keerulises olukorras teismeline kui vanema või kellegi teise poolt röövitud  alaealine. Numbrile 116 000 helistades annavad nõustajad esmased juhised situatsioonis käitumiseks, viivad läbi ka kriisinõustamise ja jagavad infot.  Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga. Telefon 116 000 on helistajatele tasuta, töötab ööpäevaringselt ning vastatakse nii eesti kui vene keeles.

Otsime igast Eesti maakonnast vabatahtlike juhte, kes sooviksid koondada enda tegevustesse teisi vabatahtlikke otsimaks vajadusel kaduma läinud lapsi.

Võrgustikujuhi ülesanded:

 moodustada oma maakonnas vabatahtlike võrgustikpiirkonnas kadunud lapse otsingute organiseerimine ja planeerimine, informatsiooni jagamine

vabatahtlike juhtimine ja innustamine

projektijuhiga ja politseiga tiheda koostöö tegemine

vabatahtlik peaks olema igal ajal valmis vabatahtlikke kokku kutsuma ning otsimistöid teostama

Tulevane vabatahtlik peab olema vähemalt 18 aastane ning võiks omada varasemat kokkupuudet sotsiaalvaldkonnaga.

Miks tulla meile vabatahtlikuks:

 Saab suurendada oma teadmisi kadunud laste ja kriisijuhtumite valdkonnas

 Saab väärtuslikke kogemusi ja uusi oskusi, mida hiljem lisada oma CV’sse

  Korraldame võrgustiku juhtidele koolitusi

  Viime läbi supervisiooni

 Motiveerimaks oma vabatahtlikke korraldame koosviibimisüritusi

  Võid kohata palju sõbralikke inimesi kellel, nagu sinulgi, on kirg vabatahtliku tegevuse vastu

  Kuulame teid alati ning teeme kõik selleks, et toimiks hea koostöö

 

Soovi korral palun ühendust võtta:

Enelis Linnas
+372 58039675

enelis.linnas@abikeskused.ee
www.abikeskused.ee